Thư tư, ngày 25-05-2016
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG MYANMAR

Địa chỉ:  Toà nhà số 70-72, Đường Than Lwin, Quận Bahan, Thành phố Yangon.
Điện thoại:  + 95-1- 511305
Fax:   + 95-1- 514897
Email: vnembmyr2012@gmail.com
Giờ tiếp khách: Thứ Hai đến thứ Sáu: 09:00 - 12:00; 14:00 - 17:00

Danh sách cán bộ ngoại giao

1. PHẠM THANH DŨNG, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 103
Fax: +95-1-514897

2. NGUYỄN THÀNH VINH, Tham tán Công sứ
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 104

3. NGUYỄN THÁI HỌC, Tham tán (Hành chính, Quản trị)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 108

4. VÕ THỊ NGỌC DIỆP, Tham tán (Thương mại)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 109

5. VŨ ĐỨC TRUNG, Bí thư thứ nhất (Lãnh sự)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 105

6. NGUYỄN HỒNG THẢO, Bí thư thứ ba (Lễ tân, Văn hóa, Báo chí)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 102
Fax: +95-1-514897

7. NGUYỄN KHÁNH VÂN, Bí thư thứ ba (Quan hệ song phương)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 115

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

1. LÊ VĂN THANH
Tùy viên Quốc phòng
Điện thoại: +95-1-8605319
Fax: + 95-1-8605319

2. ĐÀO VĂN DUY
Phó Tùy viên Quốc phòng
Điện thoại: +95-1-8605319
Fax: + 95-1-8605319

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 24-03-2016