Chủ nhật, ngày 30-08-2015
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA

Địa chỉ:  Toà nhà số 70-72, Đường Than Lwin, Quận Bahan, Thành phố Yangon.

Điện thoại:  + 95-1- 511305.

Fax:   + 95-1- 514897

Email: vnembmyr2012@gmail.com

Giờ tiếp khách:  Thứ Hai đến thứ Sáu: 08.00 – 12.00; 14.00 – 17.00

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MI-AN-MA

1. Phạm Thanh Dũng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: +95-1-511305
Fax: +95-1-514897

2. Nguyễn Thành Vinh, Tham tán Công sứ, người thứ hai
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 104

3. Vũ Cường, Tham tán (Thương mại)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 109

4. Nguyễn Thái Học, Tham tán (Quản trị, Văn phòng)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 108

5. Trần Minh Quyết, Bí thư thứ nhất (Lễ tân, Văn hóa, Báo chí)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 102
Fax: +95-1-514897

6. Vũ Đức Trung, Bí thư thứ nhất (Lãnh sự, Cộng đồng)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 105

7. Nguyễn Khánh Vân, Tùy viên (Quan hệ song phương)
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 115
Fax: +95-1-514897

8. Nguyễn Thị Nga, Nhân viên
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 105

9. Trần Văn Đĩnh, Nhân viên
Điện thoại: +95-1-511305, máy lẻ 107

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

1. Lê Văn Thanh, Tùy viên Quốc phòng
Điện thoại: +95-1-400598
Fax: + 95-1-540356

2. Đào Văn Duy, Phó Tùy viên Quốc phòng
Điện thoại: +95-1-400598
Fax: + 95-1-540356

3. Trương Quốc Huy, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng
Điện thoại: +95-1-400598
Fax: + 95-1-540356

 

 

 

 


 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 22-09-2014