Thư tư, ngày 18-01-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Việt Nam khảo sát khu thương mại tự do tại Chilê

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành bao gồm đại diện các vụ của Bộ Thương mại, Vụ Kinh tế Tổng hợp (Văn phòng Chính phủ), Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và một số doanh nghiệp của Bộ Thương mại và tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Thế Dũng, Vụ trưởng Vụ quản lý xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại làm trưởng đoàn đi nghiên cứu kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý và vận hành Khu Thương mại tự do tại Argentina và Chilê, để phục vụ cho công tác quản lý và điều hành Khu Kinh tế - Thương mại trong nước.
 
Trong thời gian thăm và làm việc tại Chilê từ ngày 27/6 – 4/7/2007, Đại sứ quán và Thương vụ đã phối hợp bố trí chương trình cho đoàn làm việc với Bộ Kinh tế, thăm và làm việc tại Khu thương mại tự do Iquique Chilê. Ông Jorge Soto và ông Fernando García, hai cố vấn của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chilê tiếp đoàn và trao đổi một số chính sách của Chính phủ Chilê về khu thương mại tự do của Chilê. Mục đích của Chính phủ trong việc xây dựng các Khu thương mại tự do, nhằm tạo ra một “cú huých” cho các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và dịch vụ cho các vùng khó khăn của Chilê, nhưng có vị trí thuận lợi về địa lý với các quốc gia khác tại Nam Mỹ, nhằm luân chuyển hàng hoá đến các nước trong khu vực như Brasil, Argentina, Peru, Bolivia, Paraquay và Uruquay, tạo cho Chilê thành quốc gia có vị thế tại Nam bán cầu. Chilê đã ban hành Luật số 18.846 về hình thành Khu thương mại tự do ZOFRI năm 1975.
 
Chilê có hai khu vực thương mại tự do: Khu thương mại tự do ZOFRI ở phía bắc Chilê (Khu vực I) bao gồm Iquique và Arica, Khu thương mại tự do Punta Arenas ở cực Nam Chilê (Khu vực XII). ZOFRI bao gồm các vùng miễn thuế Iquique và Arica. Khu thương mại tự do Punta Arenas cũng có một cảng trung chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. Các khu thương mại này đều có các thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, đóng gói và xuất khẩu.
 
Tại Khu thương mại tự do Iquique, đoàn đã làm việc với Công ty ZOFRI S.A là một công ty Cổ phần, trong đó Chính phủ nắm 72% về vốn. Tổng Giám đốc ZOFRI S.A, ông Eugenio Cortes đã tiếp và trình bày với đoàn về các hoạt động hệ thống điều hành của Khu thương mại tự do. Trong các mặt hàng nhập khẩu vào Khu Thương mại tự do Iquique để luân chuyển đi các quốc gia Nam Mỹ, có một số mặt hàng của Việt Nam như giầy dép các loại, hàng may mặc, thực phẩm đóng hộp, đồ thể thao và sản phẩm hàng công nghiệp.
 
Tại Khu Thương mại tự do Iquiqie, Đoàn đã được Thống đốc Tỉnh Iquique – Bà Mirian Escoba và Hội đồng Thành phố Iquique tiếp và trao đổi một số tình hình liên quan đến Khu Thương mại tự do và Khu công nghiệp. Đoàn đã đi thăm Cảng Iquique và thăm nhà máy sản xuất chế biến bột cá CORPESCA S.A, là một nhà máy sản xuất bột cá lớn nhất của Chilê, trong đó có xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam làm thức ăn nuôi tôm và thức ăn cho gia súc.
 
Trong thời gian thăm và làm việc tại Chilê, các thành viên của đoàn đã trao đổi một số vấn đề về chính sách, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và điều hành tại Khu Thương mại tự do và khu công nghiệp của Chilê. Trong tương lai, Bộ Thương mại Việt Nam sẽ trình Chính phủ trong đó có thể vận dụng một số chính sách của Chilê, để áp dụng đối với Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt là Lao Bảo, Quảng Trị và các khu thương mại khác trong nước.
 
Hoàng Tuấn Việt (Tham tán Thương mại tại Chilê)

(Báo Thương mại điện tử)