Thứ hai, ngày 30-03-2015
Công cụ làm việc cá nhân


Bản đồ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamDiện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573
Thủ đô: Hà Nội
Tạo bởi vubaochi
Cập nhật 25-03-2010